Het HDN projectteam is op dit moment in gesprek met diverse partijen om te bepalen hoe we de operationele organisatie willen opzetten om de certificering & her-certificering van de HDN-voedingsmiddelen lasser in voldoende mate te borgen. Dit zowel procedureel als administratief. En zonder dat dit te veel beslag legt op het platform HDN.

Zoals het er nu naar uitziet kan dit op relatief korte termijn worden gerealiseerd. Daarnaast is er overleg met de lasopleiders gaande om hun kennis, expertise en faciliteiten meer voor dit doel in te zetten. Dit betekent dat het theorie/praktijk examen in de toekomst door de laspartners zal worden uitgevoerd, met materiaal en ondersteuning vanuit het platform HDN. De verwachting is dat e.e.a. voor einde dit jaar is gerealiseerd.

Dat moet ook wel, aangezien een aantal gecertificeerde HDN voedingsmiddelen lassers aan her-certificering toe zijn.

Terug naar overzicht