Als deelnemer aan het HDN netwerk, heeft u recht op een paar uur consultancy en daar is in 2020 veel gebruik van gemaakt. Meestal ook met aanvullende (betaalde) werkzaamheden. HDN is in 2020 actief geweest met de volgende soorten consultancy:

  • Begeleiding HRA traject (Hygiëne Risico Analyse)
  • Op maat opleidingen (intern)
  • Project begeleiding (HDN methode)
  • Begeleiding HAZOP / audits
  • Update van specificaties / uitleg specificaties
  • Opzetten Opleverdocumenten
  • Begeleiding keuze proces type afsluiters
  • Lezingen / congressen
Terug naar overzicht