Voedselveiligheid begint altijd bij een doordacht hygiënisch ontwerp van de machine of procesinstallatie. Bovendien schrijft Europese norm EN1672-2 voor waar voedingsmiddelenmachines en -procesinstallaties aan moeten voldoen om hygiënisch te kunnen produceren. Samen met de ketenspelers heeft Platform HDN de opleiding Systematisch Procesontwerp volgens EN1672-2 ontwikkeld omdat het cruciaal is om kennis van machinebouw (wtb), productieprocessen, bacteriologie, hygiëne en reiniging in de food te combineren.

De training is grotendeels opgezet rondom de EN1672-2, de norm die ten grondslag ligt aan hygiënisch ontwerpen. Praktische toepassing van deze norm is een van de voornaamste uitgangspunten van deze training. Tijdens de vijfdaagse opleiding wordt de gedoceerde kennis omgezet naar praktische en systematisch toepasbare uitvoering en kennis. Van microbiologische basisbeginselen en belangrijke ontwerpvariabelen, tot de keuze van geschikte materialen.

Op 5 juni start weer de opleiding hygiënisch procesontwerp volgens de Europese norm EN1672-2. De doelstelling van de opleiding is het toepassen van een uniforme werkwijze gebaseerd op Europese wet- en regelgeving waarbij op concrete manier invulling wordt gegeven aan voedselhygiëne, oppervlaktebewerkingen, reinigbaarheid, corrosie, gebruikte materialen en componenten en werktuigbouw.

De uitwerking van een aantal cases vormt de rode draad. Hierbij wordt er een idee tot een hygiënisch ontwerp uitgewerkt. Dit, en de talloze voorbeelden en opdrachten leggen de link met onze werksituatie waarmee theorie in verbinding wordt gebracht met de praktijk. Kortom, een essentiële training waarbij praktische tools worden gegeven om tot een systematisch maar bovenal hygiënisch procesontwerp te komen, zoals het toepassen van handige werkwijzen, uniforme (geautomatiseerde) symboliek, tools, checklists en hulpmiddelen (o.a. PFD, P&ID, URS, ISO-metrie, materiaal-, tag- en itemlijsten). De opgedane vaardigheden worden daarmee direct in praktijk gebracht en getoetst aan de hand van een praktijkcasus. De opleiding zal worden afgesloten met een theoretisch examen.

De opleiding is met name ontwikkeld voor proces-, mechanical- en systemengineers, plantmanagers, ontwerpers/constructeurs, procestechnologen, R&D-managers en inkopers bij voedingsmiddelenproducenten, machinebouwers en engineeringbureaus. De opleiding is toegankelijk voor iedereen.

Terug naar overzicht