Platform HDN heeft samen met diverse ketenspelers de opleiding Systematisch Procesontwerp volgens EN-1672-2 ontwikkeld. Tijdens de uitgebreide cursus Hygiënisch Ontwerpen worden alle relevante onderwerpen behandeld voor voedselveilig produceren met een te ontwerpen of bestaande machine of hele procesinstallatie. De opgedane vaardigheden worden direct in praktijk gebracht en getoetst aan de hand van een praktijkcasus. Tevens zal de opleiding afgesloten worden met een theoretisch examen.

De opleiding is beschikbaar in 4 varianten:

  • – 5 daagse opleiding incl. de onderdelen bacteriologie/microbiologie en hygiene (open inschrijving; zie website voor data en inschrijven)
  • – 5 daagse opleiding incl. de onderdelen bacteriologie/microbiologie en hygiene (inhouse; neem contact op met het secretariaat voor de mogelijkheden)
  • – 3 daagse opleiding excl. de onderdelen bacteriologie/microbiologie (open inschrijving; zie website voor data en inschrijven)
  • – 3 daagse opleiding excl. de onderdelen bacteriologie/microbiologie (inhouse; neem contact op met het secretariaat voor de mogelijkheden)

Doelstelling van de opleiding:
Toepassen van één door de voedingsmiddelenketen geaccepteerde methode en uniforme werkwijze gebaseerd op Europese wet- en regelgeving waarbij op concrete invulling wordt gegeven op aspecten als voedselhygiëne, oppervlaktebewerkingen, reinigbaarheid, corrosie, gebruikte materialen en componenten, werktuigbouw. Dit doen we door het toepassen van handige werkwijzen, uniforme (geautomatiseerde) symboliek, tools, checklisten en hulpmiddelen (o.a. PFD, P&ID, URS, ISO-Metrie, materiaal-, tag- en itemlijsten).

Voor wie is de opleiding bedoeld:
Proces-, mechanical- en systemengineers, kwaliteitsfunctionarissen, asset-, onderhoud- en servicemanagers, hoofden van de technische dienst, plantmanagers, procestechnologen, R&D-managers en inkopers van voedingsmiddelenproducenten. Maar ook voor machinebouwers, engineers/ontwerpers/constructeurs en besturings- en softwareontwikkelaars.

Terug naar overzicht