HDN is ontstaan doordat in de branchegroep Dutch Machinery for the Food Industry behoefte was aan duidelijkheid op het gebied van Europese normen en richtlijnen. DMFI heeft daarom het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de HDN methodiek. HDN biedt een blauwdruk van Europese normen en richtlijnen voor het ontwerpen, bouwen en installeren van machines en procesinstallaties in de voedselverwerkende industrie. HDN borgt dat dit proces aantoonbaar voldoet aan de regelgeving.

Bij het ontwerp van de HDN blauwdruk is gestart vanuit de volgende eisen; eenvoudig, objectief en niet kostenverhogend. Daarbij staat de toepassing en manier van reinigen centraal. Het resultaat moest integraal, eenduidig en praktisch zijn. Het beheren van dit geheel willen we centraal houden, zodat we de actualiteit kunnen garanderen en wildgroei kunnen voorkomen. Bij het tot stand komen hebben we alle beschikbare bronnen gebruikt. Dit was de kennis en ervaring van de DMFI leden, ervaring Metaalunie, bestaande normen en richtlijnen, input van de eindgebruikers en het Europees netwerk. De input vanuit de gebruikers van de installaties was ook de wens voor eenvoudige controle mogelijkheden. Naast de eisen op gebied van traceerbaarheid van de toegepaste materialen, dient ook de uitvoering controleerbaar en traceerbaar te zijn. HDN voldoet aan die eisen en wordt afgerond met een integraal opleveringsprotocol.

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.