Het HDN keurmerk voor Uitvoering categorie * kan alleen voor deze discipline afgegeven worden, maar natuurlijk ook in combinatie met de andere disciplines. De reden is vooral dat de Uitvoerende partij een andere marktpartij kan zijn dan de engineers. De keuze voor de samenstelling van het beoogde keurmerk wordt tijdens de registratie opgegeven.

Het HDN keurmerk voor het gedeelte Uitvoering categorie * wordt afgegeven op basis van de oplevering conform de HDN methode. HDN garandeert daarmee dat de juiste stappen zijn gezet om de eisen die vastgelegd zijn in het maatregeloverzicht, fysiek en op de juiste manier zijn doorgevoerd in het op te leveren object. Deze stappen zijn:

 • Beoordelen van de aangeleverde documenten vanuit Mechanical Engineering
 • Isometrie of andere bouwtekeningen
 • Bijlage hygiëne instructie (maatregel overzicht uitvoering)
 • Itemlist en bestelspecificatie
 • Fysieke audit object
 • Opleverdocumenten
 • Uitvoering HDN gekwalificeerd

Het oplevermoment van het HDN keurmerk cat. * is tijdens de FAT of SAT. Dit is afhankelijk van de situatie en dient te worden vastgelegd bij registratie.

Wanneer deze werkwijze aantoonbaar is uitgevoerd, bevestigt HDN dat met het keurmerk “Uitvoering categorie *”. De uitvoerende maakt op basis van de aangeleverde informatie het object. Hetgeen hij/zij niet af kan dekken van de geëiste maatregelen, moet zijn vastgelegd in een instructie of opmerking op de maatregellijst. Dit geldt ook voor eventuele afwijkingen of nieuw ontstane risico’s als gevolg van bepaalde keuzes.

Wanneer op het voortraject (System- en/of Proces of mechanical engineering) het HDN keurmerk ontbreekt, gaat de uitvoerende partij in zijn werkzaamheden uit van een aanname. Hij dient die aanname duidelijk te omschrijven. Hij maakt een fictieve HRA en een maatregeloverzicht. Hiermee geeft hij aan wat het beoogde gebruik is, inclusief het verwachte reinigingsresultaat. Op die manier zijn de grenzen en voorwaarden geschetst voor de uiteindelijke gebruiker. Deze instructie moet terug komen in de handleiding voor de machine, installatie of apparaat.

HDN neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes of het eventueel ontbreken van de opmerkingen op van de uitvoering. HDN stelt alleen vast dat de procedure juist is uitgevoerd en de uitvoering met de juiste documenten zijn werkzaamheden heeft aangevangen. De gemaakte keuzes voor maatregelen zijn fysiek gecontroleerd op juiste inbouw en aansluiting.

De HDN keuze met bijbehorende maatregellijst is bepalend voor de rest van het hele traject. Als dit achteraf een foute keuze of onvolledige lijst blijkt, kan er geen enkele aanspraak gedaan worden op de manier waarop het ontwerp, gekozen techniek en uitvoering is gedaan. Die zijn afgestemd op informatie van de System Engineer en dat is hetgeen HDN controleert en toetst gedurende het verdere ontwerp, bouw en technische oplevering.

Contact

 • Einsteinbaan 1
 • 3439 NJ Nieuwegein
 • Postbus 2600
 • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.