Voor de toepassing van HDN worden in de praktijk zijn er 3 fases onderscheiden:

  • Ontwerp en detailengineering
  • Uitvoering en oplevering
  • Inspectie

Ontwerp en detailengineering :
Op basis van bewezen expertise zal er middels de werkwijze vastgelegd een keuze gemaakt worden voor een HDN klasse.
De detailengineering zal uitgewerkt worden op basis van de aspecten zoals die onder andere in EN-1672-2 zijn vastgelegd. HDN gebruikt deze aspecten op basis van de applicatie en heeft hiervoor een praktische invulling ontworpen. De gecertificeerde engineers worden opgeleid om deze aspecten in te vullen op basis van de gekozen HDN klasse of zone.

Uitvoering en oplevering :
Om het gedachtegoed zoals bedacht in de ontwerpfase te kunnen waarborgen is er een systematiek opgezet waarbij dit mogelijk is.
De uitvoerende vakmensen zijn opgeleid en gecertificeerd om e.e.a. te bouwen op de manier dat het geheel consistent en bewezen hygiënisch wordt opgeleverd.
De lasspecificatie is volgens ISO-3834 opgebouwd en geregeld. Deze voorziet tevens in een lasregistratie en laslogboek. De lasspecificatie is reeds bewezen goed en controleerbaar.
De te verwerken materialen zijn geselecteerd op de eisen uit de betreffende HDN klasse en voldoen tevens aan de overige eisen t.b.v. machinebouw.
Om te kunnen voldoen aan de specifieke eisen van de applicatie of om te standaardiseren zijn er hulpmiddelen om dit vooraf goed vast te leggen. Deze selectie of configuratielijsten dienen goed onderhouden te worden.
Om zeker te zijn van de verwerking van de juiste materialen is er een format voor een gedegen ingang controle. De uitvoering ingang controle is tevens onderdeel van het opleidingsplan.

Inspectie :
De juiste uitvoering valt of staat bij een consequente controle. Ook hierin voorziet de HDN methodiek. Op basis van objectieve criteria die vooraf zijn vastgelegd voor de uitvoering kunnen gecertificeerde inspecteurs e.e.a. controleren op waarde.
Inspectie is op alle gelederen van het traject mogelijk en zal geschieden door experts.
Ten behoeve van de inspectie zullen praktische tools worden opgezet om eenvoud te garanderen en het geheel niet duurder te maken dan noodzakelijk.
In alle opleidingen ten behoeve van alle functies zal het HDN systeem worden uitgelegd inclusief alle spelregels.

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.