Hygiëne en voedselveiligheid zijn steeds belangrijker wordende onderwerpen. Machines en procesinstallaties voor de voedsel-, dranken- en farmaceutische toepassingen dienen hierdoor aan veel eisen te voldoen. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat producten op een veilige en hygiënische manier worden geproduceerd. Ondanks duidelijke normen en richtlijnen kunnen de verschillende specialisten dit anders interpreteren en in uitvoering brengen. Er is een gebrek aan samenhang, kennis en afstemming in de markt. Hierdoor is er vaak een groot verschil tussen wat er vereist wordt op technische en hygiënisch vlak ten opzichte van de gerealiseerde oplevering. Het ontbreekt aan duidelijke specificaties en het vermogen om dit te controleren.

De voeding producerende bedrijven, onderdeel van de Integrale keten, zijn zich er echter steeds vaker van bewust dat het voedsel veilig kunnen produceren op machines en procesinstallaties, die voldoen aan de EN1672-2, de leverancier keuze bepaalt. Bij de EN1672-1 is dit inmiddels goed geregeld middels het opvragen van constructiedossiers, evaluatie RI&E, enz. Voor de EN1672-2 bestond dit nog niet.

HDN is ontstaan doordat in de branchegroep Dutch Machinery for the Food Industry behoefte was aan duidelijkheid op het gebied van Europese normen en richtlijnen. DMFI heeft daarom het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de HDN methodiek. HDN biedt een blauwdruk van Europese normen en richtlijnen voor het ontwerpen, bouwen en installeren van machines en procesinstallaties in de voedselverwerkende industrie. HDN borgt dat dit proces aantoonbaar voldoet aan de regelgeving.

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.