HDN is een methodiek die zich constant aanpast aan de veranderende regelgeving, inzichten en ontwikkelingen in de keten. Hierdoor zullen nieuwe aspecten die het hygiënisch ontwerp, toe te passen materialen, lasspecificaties op het gebied van machines en installaties in de voedingsindustrie, scholing en certificering geactualiseerd moeten worden. Dit doen we niet alleen. Het is juist de bedoeling dat de HDN methodiek geoptimaliseerd en actueel gehouden wordt door het HDN Platform en haar deelnemers.

HDN IKB ketenbeheersing

De gehele keten participeert in dit Platform. Hiervoor streeft het HDN platform een aantal doelstellingen na:

  • Op de hoogte houden van ontwikkelingen in de regelgeving voor voedselveiligheid, waar mogelijk invloed op uitoefenen
  • Aantoonbaar voedselveilige installaties
  • Delen van kennis in de keten
  • Zorg dragen voor passende opleidingen in de keten
  • Borgen van de HDN methodiek in Europa
  • Erkenning van het vakmanschap

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.