Het HDN keurmerk voor Proces engineering kan alleen voor deze discipline afgegeven worden, maar natuurlijk ook in combinatie met de andere disciplines. De reden is vooral dat de Proces engineer een andere marktpartij kan zijn dan de System- of Mechanical engineer. De keuze voor de samenstelling van het beoogde keurmerk wordt tijdens de registratie opgegeven.

Het HDN keurmerk voor het gedeelte Proces Engineering wordt afgegeven op basis van de oplevering conform de HDN methode. HDN garandeert daarmee dat de juiste stappen zijn gezet om de eisen die vastgelegd zijn in het maatregeloverzicht, zijn doorgevoerd in het ontwerp en de materiaal- en componentspecificatie. Deze stappen zijn:

 • Beoordelen van de aangeleverde documenten vanuit System Engineering
 • P&ID eventueel aangevuld met 3D tekening
 • Bijlage P&ID hygiëne instructie (maatregel overzicht ME)
 • Materiaal specificatie
 • Itemlist (Componentkeuze en specificatie)
 • Overzicht gewenste documenten
 • Uitvoering HDN gekwalificeerd

Wanneer deze werkwijze aantoonbaar is uitgevoerd, bevestigt HDN dat met het keurmerk “Proces Engineering”. De Proces engineer maakt op basis van de aangeleverde informatie zijn ontwerp en kiest de technische invulling voor materiaal en component. Hetgeen hij/zij niet af kan dekken van de geëiste maatregelen, moet zijn vastgelegd in een instructie. Dit geldt ook voor eventuele afwijkingen of nieuw ontstane risico’s als gevolg van bepaalde keuzes.

Wanneer op het voortraject (System engineering) het HDN keurmerk ontbreekt, gaat de Proces engineer in zijn werkzaamheden uit van een aanname. Hij dient die aanname duidelijk te omschrijven. Hij maakt een fictieve HRA en een maatregeloverzicht. Hiermee geeft hij aan wat het beoogde gebruik is inclusief het verwachte reinigingsresultaat. Op die manier zijn de grenzen en voorwaarden geschetst voor de uiteindelijke gebruiker. Deze instructie moet later terug komen in de handleiding voor de machine, installatie of apparaat.

HDN neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes of het eventueel ontbreken van de opmerkingen van de Proces engineer. HDN stelt alleen vast dat de procedure juist is uitgevoerd en de Mechanical engineer met de juiste documenten zijn werkzaamheden kan aanvangen. De gemaakte keuzes kunnen later fysiek gecontroleerd worden.

De HDN keuze met bijbehorende maatregellijst is bepalend voor de rest van het hele traject. Als dit achteraf een foute keuze of onvolledige lijst blijkt, kan er geen enkele aanspraak gedaan worden op de manier waarop het ontwerp, gekozen techniek en uitvoering is gedaan. Die zijn afgestemd op informatie van de System Engineer en dat is hetgeen HDN controleert en toetst gedurende het verdere ontwerp, bouw en technische oplevering.

Contact

 • Einsteinbaan 1
 • 3439 NJ Nieuwegein
 • Postbus 2600
 • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.