Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden zeer hoge eisen gesteld aan voedselveiligheid en hygiëne. Bij veel machines of installaties wordt gelast. Een goede las heeft veel invloed op de hygiëne en voedselveiligheid. Een verkeerde las kan een besmettingsbron zijn voor het te produceren voedingsmiddel. De HDN methodiek voorziet daarom in een procedure en werkwijze waarbij een hygiënische las is gedefinieerd en toetsbaar wordt gemaakt.

Aanmelden voor hercertificering? Klik hier of neem contact op met het secretariaat van Platform HDN.

Nog niet gecertificeerd? Klik hier voor informatie of neem contact op met het secretariaat van Platform HDN.

Terug naar overzicht