HDN profileert zich steeds meer als centrale onafhankelijke partij. Een plek waar issues die spelen in onze markt, kunnen worden besproken of concreet worden aangepakt. Centraal daarin staat het hygiënisch ontwerpen en bouwen van installaties, machines of apparaten. Daarvoor worden ook steeds meer bruggen geslagen naar andere partijen in de markt die dit ook op de agenda hebben staan. Denk daarbij aan EHEDG, GMV, NIL, NEN en andere brancheverenigingen binnen de Metaalunie. Zij zien dat onze methode ook de zaken kan borgen, die zij nastreven. Hier komen we in het komend jaar op terug, wanneer zaken wat meer concreet worden.

Gezien onze keten aanpak en centrale positie is de procesindustrie, waren wij voor UPCM (Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie) een perfecte partner voor een onderzoek naar de implementatie van het Circulair Product Paspoort. De opdracht die we hiervoor hebben ontvangen, was leuk voor ons budget, maar paste ook precies in onze ambitie. Het faciliteren van projecten waarbij alle disciplines in een markt bij betrokken zijn en daar een sturende leidraad voor opzetten. Naast Hygiëne is Circulariteit ook een containerbegrip dat om een methodiek vraagt waarmee zaken geborgd kunnen worden. Zeker als het straks gaat om een product paspoort en andere reeds bestaande wettelijke verantwoordelijkheden.

We hebben die opdracht inmiddels afgerond en hopen komend jaar op nieuwe opdrachten om de ervaringen en aanbeveling in praktijk te kunnen brengen.

Terug naar overzicht