De HDN methode krijgt steeds meer naamsbekendheid en dat hebben we te danken aan ons netwerk. Steeds meer missionarissen praten met hun netwerk over HDN en de pragmatische mogelijkheden van de methode. Deze mond-tot-mond reclame van deze enthousiaste leden laat ons netwerk groeien, ondanks de rare periode waarin we ons begeven.

HDN keurmerk object HDN keurmerk

De gecertificeerde mensen kunnen zichzelf onderscheiden met de erkenning van het vakmanschap en er zijn ook steeds meer bedrijven die een HDN keurmerk willen op een machine of installatie.

Afgelopen jaar hebben we bij 7 voedingsmiddelenbedrijven een HRA (Hygiëne Risico Analyse) mogen doen en het nut ervan bewezen. Een HRA is vergelijk baar met een RI&E maar dan gericht op hygiënische veiligheid. Deze HRA trajecten hebben geleid tot het gebruik van de methodiek en ook tot het aantonen van GMP (Good Manufacturing Practice) inclusief de HDN hulpmiddelen daarvoor. Denk daarbij aan het voorschrijven van de HDN lascriteria. Onze leden die daarbij betrokken waren deden daarmee hun voordeel.

De markt wordt terecht steeds kritischer, zeker nu bij een gebrek aan materialen en capaciteit. Juist nu kunnen we onszelf onderscheiden t.o.v. alles wat uit nood ingezet wordt. De markt blijft niet vertrouwen op blauwe ogen of een logisch klinkend verkoopverhaal. Aantoonbaarheid is het sleutelwoord.

Terug naar overzicht