Een van de belangrijkste acties die we in 2020 al zijn opgestart is het verder uitwerken van het HDN keurmerk voor personen, bedrijven en objecten. Hiermee voorzien we in het voornaamste deel van de behoeften van onze deelnemers. De procedures voor het uiteindelijke HDN keurmerk op objecten (machines of installaties) zijn gebaseerd op de norm ISO17065. Hierbij leggen we het zwaartepunt op de organisatie. Wanneer de mensen en het bedrijf gecertificeerd zijn, moeten zij uiteindelijk zelf een keurmerk kunnen toekennen op hun oplevering. Uiteraard kan dit alleen binnen de vastgestelde voorwaarden en controles. We onderscheiden de volgende kwalificaties.

  • Personen: Dit betreft de mogelijke certificering via opleidingen. Middels accreditatie van het NIL zetten wij onze opleidingen op, zodat de kwaliteit gewaarborgd is door een onafhankelijke instantie. We onderscheiden al de certificaten: Hygiënic engineer en Hygienic welder. De opleidingen Hygienic fitter en Las coördinator (inspectie) zijn onder constructie. Daarnaast bieden we meerdere opleidingen, maar die worden momenteel nog gewaardeerd met een bewijs van deelname. Vraag naar onze mogelijkheden.
  • Bedrijven: Afgelopen jaar zijn we gestart met het opzetten van een auditsysteem voor bedrijven. In een zestal pilots hebben we uiteindelijk een systeem gereed, waarbij we de lat op een bepaald niveau gelegd hebben. Hiermee stellen we het onderscheidend vermogen van de bedrijven vast en ligt er een basis voor erkenning met een keurmerk. In 2021 gaan we de procedure fine tunen om die over te kunnen dragen aan certificerende instanties zoals KIWA en/of PKM. Het beheer van onze beoordelingsrichtlijn zullen we onder brengen bij een andere onafhankelijke stichting.
  • Objecten: Op de valreep van 2020 hebben we het eerste object opgeleverd met een HDN keurmerk. Alle stappen binnen dit project zijn uitgevoerd volgens de HDN methode en met HDN gecertificeerde mensen. Tijdens de opstart zijn we begonnen met het maken van een HRA (Hygiëne Risico Analyse) en hebben we de te nemen maatregelen vastgelegd. Tijdens het ontwerp en bouw van de installatie, hebben wij als HDN mee mogen kijken als een onpartijdige partij. Uiteindelijk is er een object opgeleverd die aantoonbaar voldoet aan de technische en hygiënische eisen en maatregelen die we vastgelegd hadden. Inclusief de noodzakelijke documenten en complete handleiding.  Wij vertellen u graag meer over deze case.

Natuurlijk zijn er veel voorwaarden m.b.t. dit keurmerk en die leggen wij u graag uit. Komende periode gaan we nog enkele projecten volgen om de werkwijze zo op te zetten, dat dit uitbesteed kan worden.

Terug naar overzicht