Wanneer er onzekerheid is over de prijs en de berichtgeving daar omheen vaag en/of negatief is, dan ontstaat er een vorm van paniek die vaak omslaat in hamstergedrag. Dit hebben we de afgelopen weken ook gezien op het gebied van RVS materialen voor de machine- en installatiebouw.

Machine- en installatiebouwers hebben verplichtingen en die willen ze nakomen. Voor die bedrijven is verkrijgbaarheid bijna nog belangrijker dan prijs. Ze willen kunnen blijven leveren en daarom wil Iedereen zijn/haar eigen behoefte veiligstellen. Maar dat heeft ook weer gevolgen. HDN heeft daarom bij 18 groothandelaren en voorraadhouders onderzoek gedaan naar de actuele verkrijgbaarheid. Vooral bedoeld om te onderzoeken of de paniek gegrond is en wat ons nog te wachten staat.

Nikkelprijs

Door de situatie in de wereld was er al een tekort aan materiaal. Dit komt deels ook omdat iedereen weer was opgestart en daarom meer behoefte heeft dan voorheen. Maar ook omdat er een achterstand was in productie als gevolg van ondercapaciteit. Daar kwam het gevolg van de oorlog in Oekraïne bij. RVS productie is afhankelijk van Nikkel en Rusland heeft daar voor 40% invloed op.

Er ontstond daardoor paniek op de Nikkelmarkt en de prijs schoot naar een recordhoogte. De maatregel om de situatie m.b.t. de Nikkel prijs tot bedaren te brengen, was het stopzetten van de handel. afkoelen. Gevolg daarvan is dat er geen prijsinformatie voor handen was en de markt ging werken met dagprijzen. Dit gaf ook onduidelijkheid over de prijs van lopende of toekomstige orders. Die prijs bepaalt de zogenaamde vervangingswaarde van de actuele voorraad. Vooral de handel gebruikt die waarde als basis voor hun verkoopprijs. Prijzen werden ingetrokken, webshops gesloten en offertes met een heel korte geldigheid als gevolg. Dit geeft nog meer onzekerheid en wakkert het hamstergedrag nog meer aan.

Energieprijs

Daarnaast is vooral de hoge energieprijs de oorzaak van de problematiek. Er zijn zelfs productie bedrijven tijdelijk gesloten vanwege hun hoge (energie) kostprijs. Maar tegelijk is bij de meeste Europese bedrijven de capaciteit verhoogd om aan de hoge vraag te kunnen voldoen.

Gevolg van deze situatie is dat de prijs voorlopig opgestuwd blijft en dat komt vooral doordat de actuele vraag hoger is dan het aanbod.

Enquête verkrijgbaarheid

Veel voorraadhouders hadden al wat aan zien komen en hebben hun voorraad eind vorig jaar al opgehoogd. Maar is dit genoeg voor de toekomst? Dit proberen we de komende weken iets meer inzichtelijk te maken doordat we een enquête zijn opgestart bij die voorraadhouders over de beschikbaarheid van RVS. De prijs blijft ook een gevolg daarvan.

De vragen die we gesteld hebben en de komende tijd blijven stellen hebben betrekking op RVS plaat, staf, koker en leidingcomponenten. De antwoorden zijn vooral algemeen van aard en dit kan natuurlijk afwijken voor specifieke onderdelen of toepassingen. De vragen zijn:

Vraag Situatie Uitleg
Was is de actuele verhouding tussen inkoop (inkomende goederen) en voorkoop (uitgaande goederen)? 60-70% Gemiddelde uit alle antwoorden  over het verschil in inkomend t.o.v. uitgaand. Vooral omdat er een heel hoge orderintake is. 30-40% meer dan normaal.
Hoe ziet u dat de komende maand? Ongeveer gelijk Een zelfde cijfer als momenteel. Vooral als de vraag niet afneemt.
Hoe ziet u dat de komende 3 maanden? stijgend Lopende opdrachten gaan binnenkomen en vraag zal waarschijnlijk iets afnemen richting vakantieperiode. Dus % zal wat toenemen.
Hoe ziet u dat de komende 6 maanden? Onzeker, waarschijnlijk dalend. Onduidelijk. Momenteel worden de levertijden van het basismateriaal steeds hoger en is nu ca. 6 maanden. Dat heeft ook invloed op levertijden producten die daarvan gemaakt worden. 1 jaar levertijd voor buizen af fabriek worden genoemd. Kwartaal 3 zal zoals het er nu uit ziet cruciaal kunnen zijn.

Conclusie:

Als de vraag even hoog blijft zal in deze situatie de voorraad uiteindelijk leeg lopen. Er zal een meer schaarste ontstaan. Dit wordt mede veroorzaakt door het hamstergedrag. U heeft daarmee ook invloed op de prijs en verkrijgbaarheid. Met het tempo van vandaag is de verwachting dat er in kwartaal 3 meer schaarste zal zijn. Er zijn al geluiden van afschalen van productie in kwartaal 3 vanwege de mogelijke schaarste. Dit betreft enkele Duitse toeleveranciers van leidingcomponenten.

Bijna alle voorraadhouders hebben aangegeven dat ze hun trouwe klanten willen blijven beleveren en weigeren grote orders van nieuwe partijen. Daarmee proberen ze de behoefte van hun trouwe klanten veilig te stellen.

Deze voorraadhouders zouden graag willen weten in hoeverre uw behoefte momenteel is afgedekt. Wat is uw voorraad ten opzichte van uw behoefte. Met andere woorden: wat kunnen zij verwachten aan opdrachten de komende tijd. Overleg dit met uw leverancier. Wellicht dat we samen de situatie wat meer kunnen beheersen.

Wellicht wilt u die gegevens over voorraad t.o.v. behoefte met ons delen, dan nemen we dat mee in deze enquête. Neem dan contact met on op via hst@hdn4food.com.

Wij blijven u de komende tijd voorzien van informatie omtrent bovengenoemd sentiment.

 

Hygienic Design Network (HDN)
Uw ketenorganisatie

Terug naar overzicht