Samen met Hemmink een deelnemer van HDN en specialist op elektrotechnische onderdelen, organiseren we een Webinar waarin we de samenhang tussen HACCP en techniek uitleggen. Wat zijn de verplichtingen op gebied van techniek binnen de hygiënische industrie en hoe kan je daar invulling aan geven middels de HDN methodiek.

Op 22 maart as. om 10:00 uur kan je hier kosteloos aan deelnemen. Je kan je aanmelden via onderstaande link.

Aanmelden Webinar

Voor de HDN gecertificeerde engineers geldt deze sessie als een workshop en kan gebruikt worden om het certificaat te verlengen.

Terug naar overzicht