Postadres

Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER
Nederland

Bezoekadres

Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER
Nederland

Telefoon:
+31 88 0187000
info@nil.nl
www.nil.nl

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die al meer dan 80 jaar de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Het NIL onderhoudt een sterk (inter)nationaal netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties centraal staat. Daarbij richt het NIL zich op drie pijlers: onderwijs, certificatie en voorlichting. Het NIL stelt zich ten doel om in de sterk veranderende las- en snijmarkt op proactieve, inspirerende en onafhankelijke manier kennis te delen. Zo wil het NIL er voor zorgen dat bedrijven en medewerkers in de wereld van permanente verbindingstechnieken voorop lopen in de markt, zich blijven ontwikkelen en de (inter)nationale concurrentiepositie van Nederland versterken.

Om deze doelstellingen te bereiken richt het NIL zich op een aantal kernactiviteiten:

 • Het uitbreiden en delen van kennis op het gebied van verbindingstechnieken door middel van onderzoek en voorlichtingsactiviteiten.
 • Het ontwikkelen van internationaal geharmoniseerde opleidingen en erkende handvaardigheidsopleidingen.
 • Het uitgeven van lesmaterialen.
 • Het houden van toezicht op de kwaliteit van opleidingen en het certificeren van opleidingsinstellingen.
 • Het examineren, diplomeren en certificeren van personen, zoals o.a. de visueel lasinspecteur
 • Het certificeren van bedrijven volgens de ISO 3834 “Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen”.
 • Het kwalificeren van lassers- en lasprocedures.
 • Het vertegenwoordigen van Nederland in de internationale organisaties EWF en IIW om vervolgens met deze kennis de Nederlandse lasindustrie te versterken
 • Het promoten van het vakgebied van de verbindingstechniek, vooral onder de jeugd. Dit om er voor te zorgen dat er voldoende jonge vakmensen de lastechniek instromen en behouden blijven.

Via Conneqt kunnen bedrijven en lasprofessionals zich aansluiten bij het NIL om op de hoogte te blijven van up-to-date informatie en kennis rondom de las- en lijmtechniek en andere permanente verbindingstechnieken. Daarnaast heeft men inspraak in de diverse (las)technische commissies en kan men profiteren van de vele voordelen die het bedrijfsdeelnemersschap biedt. Ook zorgt het bedrijfsdeelnemersschap er voor dat het NIL zich nog sterker kan maken voor de positie van de lastechniek in het algemeen en de belangen van de lassende industrie in het bijzonder.

Terug naar overzicht

Contact

 • Einsteinbaan 1
 • 3439 NJ Nieuwegein
 • Postbus 2600
 • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2019 - HDN heeft haar website laten maken door Ebbers Media.