Hygiënisch lassen
Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne van de machines. Een goede las heeft veel invloed op deze hygiëne. Een verkeerde las kan een machine en daarmee het voedingsmiddel vervuilen. De HDN methodiek biedt een uniforme en eenvoudige werkwijze om een las goed en hygiënisch te leggen, registreren en inspecteren. Tijdens de lasopleiding komt zowel theorie als praktijk van deze methodiek aan bod. De cursisten worden op beide onderdelen getoetst. De praktijk- en theorietoets zullen worden beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Bij het behalen van een positief examenresultaat, wordt het NIL certificaat Hygienic Welder uitgereikt.

HDN heeft met een werkgroep waarin alle betrokkenen zitting hadden, een lasspecificatie en procedure ontwikkeld die voorziet in de actuele behoefte.
• De las specificatie past in de hygiënische eisen
• De inspectie criteria passen binnen de eisen van de food, feed & pharma industrie
• Het vakmanschap is getoetst en geborgd (GMP)
• De traceerbaarheid van materiaal en lasser is geregeld

Samen met experts uit de verschillende disciplines hebben we een opzet gemaakt, die praktisch uitvoerbaar is en past in bestaande structuren. Reguliere las-certificaten voorzien vooral in een industriële lasverbinding. De HDN lasverbinding onderscheid zich vooral in het hygiënische aspect. Het betreft in alle gevallen dunwandig RVS en vergt een specialistisch vaardigheid en kennis.
In leidingsystemen binnen de food- en pharma industrie, blijkt de lasverbinding vaak het zwakste deel te zijn. Dit betreft hygiëne en corrosiebestendigheid. Opdrachtgevers onderschatten de rol van de lasser en hetgeen hij op levert. Bij controles in de markt, blijk meer dan 30% van de gemaakte lassen slecht zijn. Zij voldoen niet aan de hygiënische maatstaven en zelfs vaak niet aan de technische eisen. Hygiënisch lassen is een vak en dat borgen wij in samenwerking met het NIL.

Via erkende las-opleiders bieden wij een opleiding waarin natuurlijk het praktische deel getraind wordt, maar ook een theorie wordt aangeboden. Lassers worden bekend gemaakt met de voedingsmiddelen eisen, materiaalkennis, lezen van tekeningen, maar vooral ook instructies m.b.t. hygiënische constructie eisen.
De theorie wordt getoetst via een multiple choice examen. Het praktische deel wordt tijdens dat examen ook getoetst in 3 verschillende lasposities in 3 verschillende buismaten. Het certificaat Hygienic Welder heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Het verlengen van het certificaat geschiedt door het overleggen van las logboek en het afleggen van een theorie examen. Dit kan in samenwerking met uw lasopleider of via een erkende HDN lascoördinator.

Vraag via onderstaand contactformulier om de HDN las-opleider bij u in de buurt.

Kijk hier voor de erkende lasopleiders

Klik hier voor de HDN lascriteria voor buis/pijplas

Klik hier voor de HDN lascriteria voor de hoeklas

Cursusdata in overleg met de officiële HDN lasopleiders. Zij melden de deelnemers aan bij het NIL, voor het las-examen. Cursusonderdelen

De cursus bestaat uit theorie op het gebied HDN en lassen gevolgd door een theorie- en praktijktoets. Bij het inschrijven wordt uitgegaan van een gedegen ervaringsniveau opgedaan in de werkpraktijk of door het volgen van een specifieke praktijkleiding bij een van de HDN aangesloten las-praktijkopleiders. De praktijkopleiding is geen integraal onderdeel van deze cursus.

 

Contact

  • Einsteinbaan 1
  • 3439 NJ Nieuwegein
  • Postbus 2600
  • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.