Doelstelling van deze opleiding is het borgen dat de uitvoering gedaan wordt op de manier zoals het bedoeld is. Tijdens de engineeringsfase heeft er een risico inventarisatie plaats gevonden en er zijn maatregelen getroffen om die risico’s te reduceren of zelfs te vermijden. Dit kan middels een goed ontwerp, met technische maatregelen, door aanpassingen in reinigen of met een eenvoudige instructie. De gebruiker wil ook krijgen wat hem beloofd is in het ontwerp en daarom moet de uitvoering geborgd worden. In deze opleiding instrueren we de uitvoering over de reden van de maatregelen en instructies. Daarnaast leggen we uit hoe al die instructies in de praktijk gedaan moet worden.

Deze opleiding bestaat uit 2 dagdelen zonder praktische of theorie toets en zal uit de volgende onderwerpen bestaan:

 • HDN Methodiek en Regelgeving hygiënische techniek
 • Hygiëne Risico Analyse en indeling
 • Processen, hygiëne en reiniging in food
 • Hygiënisch ontwerp en instructie
 • Materiaal- en Componenten specificatie
 • Hygiënisch lassen
 • Oplevering (documenten)
 • Inbouwinstructies
 • Hygiënische elektrotechniek

Tijdens de opleiding worden veel handvatten gegeven m.b.t. het hygiënisch construeren en monteren. De deelnemer zijn begrijpen waarom de voorgeschreven manier toegepast moet worden en bijdragen in de borging daarvan. De diverse HDN formulieren en documenten zullen worden besproken en met behulp van componenten zullen praktische instructies worden uitgevoerd.

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. De dag kan eventueel afgesloten worden met een theoretisch examen. Bij het goed gevolg geeft dit vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de lasopleiding. Wanneer er lassers bij aanwezig zijn die ooit het HDN/NIL lascertificaat willen halen, is dit deel certificaat 2 jaar geldig. Kosten voor deze aanvulling in overleg met het NIL.

Tijdsduur opleiding

De algemene opleiding duurt twee dagdelen. Die kunnen op een dag gegeven worden, maar de voorkeur gaat uit naar twee dagdelen op twee verschillende dagen. De opleiding kan ook heel specifiek gegeven worden voor een bepaald object. Dan doen we een globale HRA (Hygiëne Risico Analyse) voor de het betreffende object en de inhoud van de opleiding kan daar dan op worden afgestemd. (vooraf overleg noodzakelijk)

Kosten (opleiding worden voornamelijk op locatie gegeven)

Tarief Per persoon (excl. BTW en reiskosten)
Deelnemer HDN netwerk* € 750,-*
Derden € 950,-

* Voor deze opleiding kunt u gebruik maken van de HDN kortring voucher.

Locatie

Dit kan bij de bij de Metaalunie, maar natuurlijk ook op locatie. Wanneer de opleiding op locatie gegeven wordt, hanteren we een minimale deelname van 2 personen en worden ook reiskosten in rekening gebracht.

Aantal deelnemers:
Minimaal 3 en maximaal 10 personen per opleiding dag.

OOM of A+O Metalektro bijdrage

Bedrijven die zijn aangesloten bij OOM of bij A+O Metalektro, kunnen mogelijk aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. Voor nadere informatie zie www.oom.nl of neem contact op met uw OOM of A+O Metalektro-consulent.

Contact

 • Einsteinbaan 1
 • 3439 NJ Nieuwegein
 • Postbus 2600
 • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.