De hygiënisch fitter is de persoon die uiteindelijk de ontwerpen en tekeningen omzet naar een praktische invulling. Hij of zij moet de aangeleverde tekeningen juist interpreteren om een verkeerde installatie te voorkomen. Daarnaast moeten de diverse componenten correct worden geplaatst om geen afbreuk te doen aan de hygiënische doelstelling en het functioneren ervan. Deze opleiding heeft als doel om betrokkenen inzicht te geven in de diverse hygiënische ontwerpmaatregelen en het toepassen van de bijbehorende technieken. De diverse handvatten die uitgelegd worden, dienen om de zaken te communiceren en aantoonbaar te maken.

Deze opleiding is een duidelijke instructie voor het hygiënisch fitten. De vage begrippen zoals reinigbaarheid en hygiëne, worden verbonden aan de technische en praktische kant van het bouwen van een installatie.

We zullen de volgende onderwerpen bespreken en invulling geven:

 • Fitters gereedschap;
 • Hygiënische las criteria;
 • Algemene ontwerpeisen o.b.v. EN-1672-2;
 • Materiaalkennis en specificatie;
 • Componenten kennis en specificatie;
 • Technisch tekening lezen;
 • TIG lassen (theorie);
 • Inmeten en ISO tekenen.

Duur opleiding

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en praktische begeleiding. Daarnaast zal de nodige oefening en huiswerk van toepassing zijn. De begeleiding, klassikaal en praktisch, zal onder leiding van een HDN-opleider plaatsvinden en bestaat uit:

 • Voor alle deelnemers is het theorie gedeelte 5 dagdelen klassikaal, aangevuld met ca. 4 uur e-learning;
 • De praktijkbegeleiding is afhankelijk van de ervaring:
 • Onervaren 4 dagdelen praktische begeleiding
 • Ervaren maar onervaren in hygiënisch deel 2 dagdelen praktische begeleiding
 • Ervaren fitter (ook hygiënisch) 1 dagdeel praktische begeleiding;
 • Daarna wordt er centraal een theorie en praktijk examen afgenomen (ca. 4 uur).

Locatie:

Dit kan bij een HDN erkende opleider, maar natuurlijk ook op locatie. Wanneer de opleiding op locatie plaats vindt, wordt een minimale deelname gehanteerd en worden ook reiskosten in rekening gebracht. Wanneer aanvullende coaching van de fitters nodig is bovenop het lesprogramma, wordt separaat in rekening gebracht. Vooraf een nulmeting doen, kan tot een aanbeveling leiden voor het trainingsprogramma.

Kosten opleiding

Soort deelnemer HDN lid HDN locatie Uw locatie
Onervaren fitter Ja

Nee

€ 2.850,-*

€ 3.200,-

€ 2.500,- *

€ 2.850,-

Geen ervaring hygiënisch fitten Ja

Nee

€ 2.350,-*

€ 2.700,-*

€ 2.050,-*

€ 2.400,-

Ervaren fitter Ja

Nee

€ 2.100,-*

€ 2.450,-*

€ 1.850,-*

€ 2.200

* Op de opleiding kan de  HDN korting voucher worden ingezet

Vanaf 5 deelnemers van een bedrijf, is een korting van toepassing. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de korting oplopen tot 30% op het totaalbedrag.

OOM bijdrage:
Bedrijven die zijn aangesloten bij OOM kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. Voor nadere informatie zie www.oom.nl of neem contact op met uw OOM-consulent.

Contact

 • Einsteinbaan 1
 • 3439 NJ Nieuwegein
 • Postbus 2600
 • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.